หลังจาก เจ้าหญิงไอเซน มาอ่านบล๊อกแล้ว เริ่มกลัวบล๊อกนี้ ซะงั้น ...นั้นรีบอัพบล๊อกหนีดีกว่า เอาเป็นว่า อัพเรื่องงานบอลดีกว่า...งึมๆ ผ่านไปเมื่อวันที่ 20 มค 50 (แอบดอง)

ก็เสร็จกันไปซักที สำหรับงานบอล ครั้งที่ 63 เป็นงานบอลทีเราถ่ายรูปน้อยที่สุด เท่าที่เคยถ่ายงานบอล กลับมา ยังนั่งโมโหตัวเอง ว่าทำไม ไม่ถ่ายให้เยอะวะ มัวแต่ นั่งมอง เฉยๆ ด้วย ความ เหนือย กะแดด ตอนบ่าย จน พอเย็น คนมันเยอะ จนยากที่จะเข้าถึง หลีด เลย

ก็ในงาน ก็เหมือนทุกปี มีขบวนล้อการเมือง ที่น่าสังเกตุคือ ปีนี้ ล้อการเมืองไม่แรงเหมือนปีก่อนๆ ขบวนก็น้อย ไม่หนุกเลย ปล แดดแรงมาก พอเสร็จจากขบวนพาเหรด เราก็เหนือย เหลือเกิน เลยออกมาหา โค้กกิน ที่ หน้า สนาม.....กลับไปอีกที ก็ ห้าโมง...ทำไมเป็นคนยังนี้...ฮือๆ ไปก็ เย็นแล้วถ่ายรูปไม่สวย เลยเริ่ม ขีเกียจ.......

แต่จริงๆ แล้วก็รู้สึกว่า จะถ่ายไปทำไมหว่า ไม่เห็นรู้จักสักคน ถ่ายไปแล้วก็สวยดีแล้วไงต่อละ..ก็ทิ้งอยู่ดี อานะ ความคิดเด็กแนวซะงั้น อุตส่าห์ได้เข้าสนามแท้ๆ ..แต่ถ่ายไปถ่ายมา รู้สึกว่าไปถ่ายงาน พวกคอสเพลย์ยังสนุกเสียกว่า จัดท่าได้มากกว่า ยังนี้ ส่วนมากก็ถ่ายแบบ ยืนตรงถ่ายรูปธรรมดา ในภาษา ช่างภาพ เรียก ถ่ายแบบงาน event ซึ่งไม่ใช่ สไตล์เราซะเลย เลยไม่ค่อยได้ถ่ายซะงั้น แต่งานก็โอเคอยู่ เจอเพื่อนเยอะแยะเลย พึ่งคิดได้ว่าลงมาในสนาม มา สี่ครั้ง ไม่เคยมีรูปตัวเองเลย ...เอาน่าปีนี้ ขอซักรูป...


edit @ 2007/02/23 11:15:22

Comment

Comment:

Tweet

Hey! Nice post. Thank you for this stuff. Creating an essay is a difficult assignment especially if you don't have possess remarkable writing skills. That is why, http://www.essay-mania.com will be an effective solution to your broblem.

#24 By karolinb on 2016-03-16 22:14

Thanks for sharing with us your experience.It waas interesting to read) If you want to lear how to write a breath-taking essays,go to http://www.essays-shark.net and our professionals will provide you the best services

#23 By Essays-shark.net on 2016-03-03 19:53

It is really cool to read about your adventures=)And you can
try this
and know more about this issue=)big smile

#22 By Carol (194.44.171.146|194.44.171.146) on 2015-01-21 18:06

Nice post! Pay for an Essay Now and get rid of your academic problem!

#21 By Amanda (176.8.163.224|176.8.163.224) on 2014-08-02 17:52

I guess it was interesting. 
P.S. Buy Term Paper written by dedicated professionals.

#20 By essay writer (77.123.86.132|77.123.86.132) on 2014-06-26 15:10

Hi! If you have difficulties with writing your essays, you can always ask for some writing tips at http://special-essays.com

#19 By buy essays (78.111.186.240|78.111.186.240) on 2014-05-21 17:27

Look through MA-Dissertations rewiew, choose trustful firm and buy professionally done research papers from well-qualified writers.

#18 By MastersThesisWriting rewiew (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-03-27 11:54

Are you looking which service to choose for buying resume or where to obtain CV sample and reliable resume services? Or you merely want to buy resumes from professional resume writers? Only contact Resume company exclusiveresume.com.

#17 By up here (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-03-27 11:17

Have no clue which writing centre to pick to receive aid from? Look through College-Paper testimonials, and take a sound decision.

#16 By college paper writing service reviews (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-03-22 07:09

Do not want to become a bad student? Want to confirm your good name? To write custom research paper is a right way to relize your dreams.

#15 By university essays to buy (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-24 17:48

That is ok that site owners want thousands customers to be leaded to their internet sites. Nonetheless, that can be not very easy to do that and I recommend to request the forum posting services helping you!

#14 By forum posting service (91.212.226.136) on 2012-04-23 10:28

Good submission professionals are complicated to be determined. You are a lucky one when you determine highly qualified forum posting services!

#13 By forum posting services (91.212.226.136) on 2012-04-04 14:50

Which way can you do your nice topic referring to this post we think over? The thesis writing service should employ writers as you for the thesis report writing. Thus you have a good chance to enter to the group of professionals.

#12 By dissertation writing service (91.212.226.136) on 2012-04-04 09:48

I find her blog and she is such an inspiration delight, ecstasy, elation, elevation, euphoria, excitement to me. That’s great that you do such supreme I guess that people can purchase the essay samples from you.

#11 By essay writing (31.184.238.21) on 2012-02-16 00:59

I think that you really know how difficult could the custom essay accomplishing be. Nevertheless, you should not be embarrassed, simply because the research paper writing services present the pre-written essay and there’s not a problem to pay essays and be totally satisfied.

#10 By buy custom essay online (193.105.210.41) on 2011-11-18 00:06

There are many different ways to know something about this good topic. Men will easily go to freelance writing service and receive everything , which was needed!

#9 By academic writing jobs (193.105.210.41) on 2011-11-14 17:26

We should not guess that we lie when tell professionals: " Write papers "! We simply want to have got good papers.

#8 By Help with research papers (193.105.210.41) on 2011-11-12 06:25

Last years guys guess that it's not good to buy a essays. It is because they did not do it by their own. That is common to utilize custom academic papers writing firms if you are willing to reach your aim!

#7 By order essay paper (193.105.210.41) on 2011-11-12 03:44

If people know useful ideas just about discounts, people must write the custom essay service just about this post.

#6 By custom essay forum (193.105.210.41) on 2011-11-09 23:36

Come to a writing company. Do not be afraid to place an Essays Order. That can make your university life more colorful.

#5 By Buy Term Paper (193.105.210.41) on 2011-11-05 15:29

No one can guarantee that you get good grades. But, you are able to ask: " write my papers " and enlarge your chances.

#4 By pay for essays (193.105.210.41) on 2011-11-04 06:16

I claim that's important to show your tutor your writing technique. It is not really easy, however you will manage with that, if pay for an essay now.

#3 By buy research papers (193.105.210.41) on 2011-11-03 10:54

If you go on with your research connected with this topic, I would possibly purchase history dissertation at the thesis writing service in web.

#2 By dissertation (193.105.210.41) on 2011-10-31 02:52

The <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans</a> are useful for guys, which want to ground their business. As a fact, this is not very hard to receive a auto loan.

#1 By HooverAbigail (91.212.226.143) on 2011-10-29 11:12